ایستگاه بی آر تی سرسبز؛ فاصله تا دفتر مرکزی کانون فرهنگی هنری حسامی: ۶ دقیقه پیاده روی